Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest prywatyzacją w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, czyli prywatyzacją majątkową, której istota polega na przejściu tytułu własności do przedsiębiorstwa w całości lub części (np. poprzez sprzedaż wszystkich albo części akcji spółki) z podmiotu publicznego na podmiot prywatny. Przejście tego tytułu ma charakter bezwarunkowy i bezterminowy. Prywatyzacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na obejmowaniu (...)
»

Taki sobie rok(...)

W minionym roku przybyło członków poznańskiego Oddziału i mam nadzieję, że wszyscy zaczynamy rozumieć rolę Polskiej Izby Ekologii w świecie ekonomii i gospodarki rynkowej. Chcąc w przyszłości promować gospodarność i profesjonalność swoich członków, mamy do przezwyciężenia wiele stereotypów. Musimy wzajemnie wspierać się w walce z nieuczciwą konkurencją i cenami dumpingowymi. Bez stworzenia właściwej bazy danych o członkach, ich możliwościach gospodarczych, intelektualnych i projektowych, będz(...)
»