Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

O sprawach geotermii obra(...)

Piąty już Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w dniach 11-13 października 2016 r. w Mszczonowie. Organizatorem tego najważniejszego w Polsce cyklicznego spotkania naukowców i praktyków zaangażowanych w sektor geotermii było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG) we współpracy z Urzędem Miasta w Mszczonowie, Geotermią Mazowiecką, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Katedrą Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. (...)
»

Jest jeszcze wiele do zro(...)

Zgodnie z ustawą o odpadach, minister środowiska zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Ministrów (co dwa lata) sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W lutym br. Rada Ministrów zaakceptowała Sprawozdanie za okres od 29 października 2002 do 29 października 2004 r. Zapytaliśmy o ocenę realizacji Krajowego Planu. Lidia Sieja Instytut Ekologi(...)
»