Wszystkie artykuły w kategorii: "Europejska ochrona środowiska"

Polecane artykuły:

System kaucyjny a prawo w(...)

System kaucyjny a prawo w Polsce Rozważając potencjalny model systemu kaucyjnego w Polsce, należy zwrócić uwagę, iż jego ewentualne wprowadzenie będzie wymagało dokonania kierunkowych zmian i przemodelowania wielu elementów funkcjonującego obecnie systemu gospodarowania odpadami. Mowa tutaj, oczywiście, przede wszystkim o zmianach systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Nie jest to jednak jedyny obszar normatywny, który będzie wymagał szczegółowej (...)
»

Prawna ochrona drzew w pr(...)

Dość często w ramach prowadzonych inwestycji dochodzi do uszkadzania bądź wręcz niszczenia systemów korzeniowych okolicznych drzew, ich pni czy koron. Niejednokrotnie w opinii inwestorów i wykonawców ich prace nie mają wpływu na stan drzew ani na późniejsze bezpieczeństwo w otoczeniu tych roślin. Sporadycznie prowadzone postępowania administracyjne czy karne w takich sprawach, często wynikające z braku wiedzy na temat obowiązujących przepisów w tej materii oraz brak(...)
»