Wszystkie artykuły w kategorii: "Europejska ochrona środowiska"

Polecane artykuły:

Kaliski jubileusz(...)

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, mający swą siedzibę w Kaliszu, został zarejestrowany 4 lutego 1998 r. Obecnie skupia on 20 miast i gmin z Kaliszem, Sieradzem i Turkiem na czele i działa na obszarze przeszło 2 tys. km2, zamieszkałym przez ok. 320 tys. osób. Celem działania Związku jest realizacja wspólnego dla gmin członkowskich planu gospodarki odpadami komunalnymi. Zakłada on m.in. wypracowanie partnerskiego poparci(...)
»

Zmiany w dyrektywie RoHS(...)

Zmiany w dyrektywie RoHS Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim 24 listopada 2010 r. przyjęto zmiany do dyrektywy dotyczącej stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Mają one na celu poprawę jej wdrożenia i wykonywania, a także zapewnienie większej spójności z innymi przepisami unijnymi, np. rozporządzeniem REACH i nowymi ramami legislacyjnymi w zakresie wprowadzania produktów do obrotu. Najważnie(...)
»