Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Gliwicach – zamierzenia i realizacje

wydany w Przegląd Komunalny – 2008-6
  DRUKUJ
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2000-2006 i przypadające na część tego okresu członkostwo Polski we Wspólnocie ożywiły dyskusję na temat procesów rewitalizacji. Przed tym czasem miasta podejmowały pewne działania noszące znamiona rewitalizacji, jednakże wobec ograniczonej dostępności środków finansowych w ich budżetach działania te nie były prowadzone w dużym zakresie.

Przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) sprowokowały liczne środowiska samorządowe, gospodarcze, naukowe i społeczne do zintensyfikowania dyskusji na temat procesów rewitalizacji. Wymagania formalne, dotyczące projektów aplikujących o dofinansowanie ze środk& [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus