Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy zaopatrywania Tuc(...)

Zasadniczą częścią każdego systemu zaopatrzenia w wodę jest istniejąca infrastruktura. Bardzo istotne są też działania mające na celu oszacowanie perspektywicznych potrzeb w zakresie zużycia wody, a tym samym ewentualna rozbudowa i modernizacja funkcjonującej już infrastruktury wodociągowej. Zadania te wynikają z priorytetu, którym jest maksymalizacja poziomu usług przy jednoczesnej redukcji kosztów. System zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w Tucson (Ariz(...)
»

Lepiej stawiać wiatraki, (...)

Coraz trudniej zarobić na wydobyciu i dystrybucji wody, a oczyszczanie ścieków to żaden biznes, tylko kosmiczne koszty. Znalezienie się pod bilansową kreską to koszmar, który śni się niejednemu prezesowi i dyrektorowi przedsiębiorstwa wodociągowego. Zatem może już czas zarabiać na produkcji zielonej energii? Uważam, że tak, ale droga przed nami kręta i wyboista. Z produkcją zielonej energii jest trochę tak, jak z ociepleniem klimatu. Jedni eksperci przekonują, że ocieplenie to fakt,(...)
»