Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Określony odzysk Znane są już rodzaje odpadów oraz warunki, na jakich można dokonywać ich odzysku lub unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami. Obowiązujące od 27 marca br. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (DzU nr 46, poz. 356) zawiera listę odpadów, które można poddawać procesom odzysku (R14 i R15) czy unieszkodliwiania (D2). W procesie R14 określone odpady wykorzystuje się(...)
»

Pobożne życzenia zawsze p(...)

Minęły 3 lata od wprowadzenia w Polsce Dyrektywy 94/62/EC, a jakby nic się nie zmieniło. Od trzech lat trwa nieustająca debata, kto ma być odpowiedzialny za odpady opakowaniowe, których coraz większe ilości zasypują polskie składowiska, rowy i lasy. Resort środowiska i zespół doradczy radzą, jak uszczelnić system, którego tak naprawdę ciągle nie ma. Odbywają się spotkania, narady, padają najróżniejsze propozycje. Uczestnicy tych spotkań zapominają jed(...)
»