Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przedsiębiorstwo energety(...)

Stadtwerke Leipzig GmbH z siedzibą w Lipsku, to największe przedsiębiorstwo komunalne w nowych niemieckich landach, posiadające bogate doświadczenia wynikające z dwukrotnej transformacji rynku energetycznego w Niemczech. Istotną cechą Stadtwerke Leipzig jest także duża aktywność na rynkach międzynarodowych. Na polskim rynku firma jest obecna od ponad roku - posiada 85% udziałów(...)
»

Zaopatrzenie w wodę i odp(...)

Działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest działalnością kwalifikowaną, której rozpoczęcie i prowadzenie wymaga spełnienia szeregu warunków wskazanych w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747). Jest ona definiowana jako działalność wykonywana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i polegająca odpowiednio na ujmowaniu, uzdatnianiu i dos(...)
»