Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbieranie i przetwarzanie(...)

Podstawowym celem regulacji zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym było zorganizowanie i uporządkowanie procesu gospodarowania tymi odpadami. Miało to pozwolić na zminimalizowanie ilości tego rodzaju odpadów, które w przeciwnym razie w sposób trwały podlegałaby składowaniu we właściwych obiektach, stwarzając zagrożenie dla równowagi środowiska naturalnego. Ustawodawca podzielił podmioty biorące udział w gospodarowaniu tego typu sprzętem, nakładając n(...)
»

Hydropremiera (...)

Bydgoszcz, Kielce, Poznań. Te miasta łączy jedno – walka o pozycję lidera w organizacji targów branżowych. Każdy z tych ośrodków wystawienniczych w swoim wachlarzu ofert ma także imprezę przeznaczoną dla przedstawicieli branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ostatnio do tych miast dołączył także Sosnowiec, w którym po raz pierwszy odbyły się targi HydroSilesia. W nowoczesnym centrum wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 4-6 listopad(...)
»