Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

2 maja 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (DzU nr 66, poz. 620), które określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami - zgodnie z ustawą o odpadach - powinny dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów, powstających na terenie danej jednostki organizacyjnej. Rozporządzenie wskazuje, kt(...)
»

W zielonej metropolii(...)

Metropolia Silesia kojarzy się z obszarem silnie uprzemysłowionym. Jednak osoba, która, myśląc o tym terenie, nie wyobrazi sobie jednocześnie zieleni, popełni błąd. Górnośląski Związek Metropolitalny posiada również tereny zieleni, o czym mogli przekonać się uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice 2012, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w parku Giszowiec. Trwające dwa dni sympozjum (21-22 czerwca br.) skupiło specjalist&oacut(...)
»