Od redaktora

wydany w Przegląd Komunalny – 2008-3
  DRUKUJ
Równo przed rokiem w „Zeszytach Komunalnych” („Przegląd Komunalny” 3/2007) podjęto temat budowania akceptacji społecznej dla realizacji projektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK). Przy tej okazji wskazywano na pewną etapowość tego procesu i na konieczność rozładowywania potencjalnych konfliktów na „kilku różnych poziomach społecznych”. Duże znaczenie ma tu praca informacyjna, która musi rozładować lub co najmniej załagodzić pojawiające się konflikty koncepcji, technologii, lokalizacji i wspólnoty.
Bezpieczna praca instalacji TPOK oznacza, że zapewnione jest ekologiczne bezpieczeństwo przy rozwiązywaniu ważnego problemu – wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych. Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, iż wdrażaniu technologii TPOK, nawet w jej najbardziej współczesnym, nowoczesnym i eksploatacyjnie sprawdzonym wydaniu, towarzyszą obawy przed niekontrolowanymi skutkami jej zastosowania. W świadomości społecznej pojawiać się może poczucie zagrożenia, którego źródłem jest ta, w naszych warunkach jeszcze nie dość dobrze znana, technologia i techniki, przy pomocy których jest ona realizowana. Trudno przecież, w ramach pracy informacyjnej, wywozić wszystkich do obrosłego już niemal legendą Wiednia.
„Zeszyt” ten ma na celu przyczynienie się, choćby w niewielkim stopniu, do lepszego nasycenia społeczeństwa pozytywną informacją na temat technicznych sposobów i środków, jakie stosuje się w instalacjach TPOK, a więc tego, co nas w Polsce czeka. Przedstawione tu artykuły należałoby więc potraktować jako jedno z działań wspomagających rozładowanie „konfliktu technologii”. Zaprezentowane artykuły mają przekonać, że opisywana technika jest bezpieczna, a „straszenie” spalarniami jest czymś podobnym do straszenia małych dzieci ciemnym pokojem, do którego wystarczy wejść i włączyć światło, aby przekonać się, że z tymi strachami to duża mistyfikacja.
Materiał przedstawiony w trzech kolejnych artykułach nie obejmuje wszystkich technologicznych segmentów instalacji TPOK i nie porusza wielu kwestii związanych z zapewnianiem ich bezpiecznego funkcjonowania. Dlatego do tematu jeszcze wrócimy, choćby po to, by omówić podobne kwestie w pozostałych segmentach technologicznych.
Układ treści podporządkowany jest w całości motywowi przewodniemu, którym jest bezpieczeństwo ekologiczne instalacji TPOK. Natomiast ze względu na potrzebę prowadzenia dialogu ze stroną społeczną wiadomości zawarte w opracowaniu przekazano za pomocą języka zrozumiałego dla wszystkich jego uczestników, bez nadmiaru treści analitycznych.

dr inż. Henryk Skowron
Inżynierskie Biuro Konsultingowe, Gliwice
skróty od redakcji

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus