Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Problematyka uwodnienia, jak i odwadniania komunalnych osadów ściekowych jest na tyle ważna w praktyce oczyszczania i gospodarki osadami, że bardzo często omawia się ją na łamach czasopism fachowych, w tym „Wodociągów-Kanalizacji”. Poza tym zagadnienia te stanowią tematykę wielu konferencji specjalistycznych1, a w aspekcie czysto technicznym przedstawiane są w opracowaniach książkowych2-3. Z tego względu zamiarem autora nie jest opisywanie tych(...)
»

(...)

Przygotowując 300. wydanie Przeglądu Komunalnego, sięgnęliśmy do naszych archiwów, aby odświeżyć sobie w pamięci, jak to robiliśmy na początku. Pierwsze numery były zdecydowanie bliższe formą gazetkom konspiracyjnym produkowanym przez podziemie – reklamy często kreślone ręką właścicieli firm (niezależnie od zdolności plastycznych), kolaże ze zdjęć robione na kserokopiarkach itp. Ale dziś patrzymy na to z sentymentem, pamiętając, jakim wysiłkiem produkowane były pier(...)
»