Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompetencje organów admin(...)

Kompetencje organów administracji publicznej mają podstawowe znaczenie w realizacji zadań z zakresu polityki energetycznej i regulacji sektora energetycznego. To właśnie „reprezentantom” państwa ustawy przyznają szereg obowiązków i uprawnień, które mają przemożny wpływ na rozwój energetyki odnawialnej. Należy zauważyć, iż są to zarówno działania organów administracji rządowej oraz samorządowej o charakterze stanowienia prawa, jak i akty stosowania prawa. Or(...)
»

Ekologistyka w gospodrce (...)

Artykuł otwiera cykl poświęcony zagadnieniom wykorzystania możliwości logistyki w rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, traktując w szerokim ujęciu o różnych jej aspektach. Zagadnienia ochrony środowiska, gospodarki odpadami, czy ogólnie pojętej ekologii, rozpatrywane w aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym, w coraz większym stopniu dotykają kwestii zarządzania, rozwiązań projektowych i wdrażania ich wyników. Istotny(...)
»