Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaawansowane techniki utl(...)

Rewolucja przemysłowa spowodowała, że od ponad 200 lat obserwujemy nieprzerwany wzrost produkcji przemysłowej, liczby ludności, obrotu towarowego, ale przede wszystkim generowanie dziesiątków tysięcy nowych, wcześniej nieznanych produktów. Ubocznym skutkiem tej działalności jest również wzrost ilości strumieni odpadów stałych i ścieków. Przez wiele lat do środowiska trafiało – i trafia nadal – wiele nowych związków chemicznych, z których część jest biologicznie akt(...)
»

Badania szczelności reakt(...)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wykonał badania, które miały ustalić, czy z reaktorów wykonanych w systemie tuneli foliowych dochodzi do emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co z nich wynika? Głównym celem stosowania biostabilizacji jest przygotowanie odpadów komunalnych, a szczególnie frakcji podsitowych do składowania. Działanie polega na wykorzystaniu aktywności mikroorganizmów rozkładających substancje organiczne zawarte w odpadach. Możliwe jest zachodzenie(...)
»