Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitorowanie i sterowani(...)

Intensywny rozwój technologii uzdatniania wody i konieczność precyzyjnego dawkowania reagentów implikują zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania, realizujących złożone algorytmy. Naprzeciw tym zjawiskom wychodzą osiągnięcia nauk systemowych, takich jak automatyka i informatyka. Umożliwiają one pełną realizację rosnących wymagań w odniesieniu do jakości wody. Przejrzystość i jednoznaczność treści wymaga zdefiniowania takich pojęć jak wizualizacja, monitorowanie, sterowanie c(...)
»

Projekt RESTOR-Hydro(...)

W Europie istnieje wiele nieczynnych bądź zrujnowanych kół wodnych. Celem projektu RESTOR-Hydro (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions – Hydro) jest inwentaryzacja historycznych obiektów, a następnie stworzenie modelu lokalnej współpracy i zainicjowanie przedsięwzięć, których zadaniem będzie odtworzenie wybranych budowli z wykorzystaniem współczesnych technologii. W ramach projektu zostaną zebrane dane z wszystkich krajów u(...)
»