Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Rekultywacja za pomocą od(...)

– odzysk czy kryptoskładowanie Jan Jerzmański Obowiązek rekultywacji wynika bezpośrednio z przepisów prawa. W ujęciu ustawy P.o.ś. jest to obowiązek doprowadzenia stanu gleby i ziemi do stanu zgodnego ze standardami jakości lub przywrócenia stanu poprzedniego. Notabene jest to fikcja, bowiem w praktyce można tu mówić jedynie o doprowadzeniu do stanu właściwego. Obowiązek rekultywacji może wynikać z postanowień ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W(...)
»

Świadomość ekologiczna(...)

Z prof. Stefanem Kozłowskim, przewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, rozmawia Alicja Kostecka Ostatnie 15 lat przemian w ochronie środowiska w Polsce to czas sukcesów czy raczej zaprzepaszczonych szans? W Polsce nastąpił zasadniczy przełom w ochronie środowiska, a wszystko zaczęło się od Okrągłego Stołu, przy którym nakreślono koncepcję gospodarowania zasobami przyrody, opartą na idei trwałego zrównoważonego rozwoju. Należy bowiem pamięta(...)
»