Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Skuteczność ogrzewania po(...)

  Idea wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych zrodziła się już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz większą potrzebę redukcji masy i objętości tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także ze względu wysokie wydatki na obsługę, serwisowanie i remonty.   Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru. Pozo(...)
»

Samorząd wsparciem dla pr(...)

Odpowiedź na pytanie o możliwości i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości nie jest oczywista. Z jednej strony wsparcie takie stało się częstym rodzajem aktywności władz publicznych i rozumiane jest jako ich oczywiste działanie. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, czy wspieranie przedsiębiorców ze strony administracji przynosi czytelne rezultaty. Badając potrzebę aktywności władz publicznych w jakimkolwiek zakres(...)
»