Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

11-12.03.2013, Białystok XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 20, m.dera@abrys.pl, www.abrys.pl   14-15.03.2013, Kraków Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych Organizator: Lem(...)
»

Wyrównywanie szans małych(...)

W ostatnich latach Polska gwałtownie się rozwija, lecz większość związanych z tym pozytywnych procesów koncentruje się w dużych ośrodkach miejskich. Czy można zmienić ten kierunek? Jak pomóc małym miejscowościom, aby dołączyły do nurtu zmian? Czy polityka rozwoju i idące za nią środki mogą ich nie omijać? W obecnych czasach to głównie silne ośrodki miejskie wygrywają transformację, w związku z czym następuje polaryzacja rozwoju. W efekcie powstające bieguny intensyw(...)
»