Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Polska Konferencja Hydroe(...)

Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, zorganizowana przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW), Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz firmę REECO Poland 23 września br. w Centrum EXPO XXI, była już czwartą cykliczną konferencją kierowaną do sektora energetyki wodnej. Wzięło w niej udział 60 osób. Przedstawiciele TRMEW wygłosili siedem referatów oraz poprowadzili trzy z pięciu sesji konferencyjnych – w tym debatę panelową na temat(...)
»

Plan na recykling(...)

Pomocniczym narzędziem, zakładającym osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa, jest plan gospodarki odpadami. Problematyka planów gospodarki odpadami została uregulowana w dziale III Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Plany opracowuje się na poziomie centralnym i wojewódzkim w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od (...)
»