Oczyszczanie ścieków z przemysłu spożywczego – wybrane zagadnienia

wydany w Przegląd Komunalny – 2008-2
  DRUKUJ
Polityka ekologiczna i ochrona środowiska należą do tych obszarów współpracy krajów należących do UE, które rozwijają się najszybciej. Zmniejszenie uciążliwości środowiskowej dla otoczenia zarówno zakładów przemysłowych, jak i obiektów gospodarki komunalnej (ściekowej i odpadowej) coraz częściej staje się celem równie ważnym jak zagadnienia produkcyjne i ekonomiczne. Dotyczy to m.in. przemysłowej produkcji i dystrybucji żywności, w której oczyszczanie zazwyczaj trudnych ścieków poprodukcyjnych, likwidacja odorów, higienizacja osadów ściekowych czy też zagospodarowanie odpadów to tylko niektóre z licznych przykładów niezmiernie aktualnych i ważnych tematów.
Doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy głównie przedstawicieli przemysłu i nauki oraz eksploatatorów oczyszczalni stał się m.in. ogólnopolski cykl konferencji naukowo-technicznych pt. „Metody oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego”, organizowanych przez ABRYS od 2004 r. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprezentowała już część dorobku konferencji w „Zeszytach Komunalnych” (2/2007), a w obecnej edycji postanowiła do tego ważnego tematu powrócić. Program ostatniego ze spotkań omawianego cyklu obejmował trzy obszary: problemy eksploatacyjne, rozwiązania techniczne i kierunki badań.
W niniejszym opracowaniu znalazły się głównie „wypowiedzi” z ostatniej konferencji, których autorzy wskazali problemy i zaproponowali rozwiązania, często innowacyjne i nowoczesne. Dyskusja uczestników konferencji potwierdziła pilną potrzebę jeszcze lepszej współpracy pomiędzy zakładami spożywczymi a eksploatatorami obiektów komunalnych i była prowadzona ze zgodną i głęboką świadomością, że w wielu miejscach Polski jest w tym zakresie jeszcze dużo do zrobienia.
dr hab. inż. Piotr Konieczny
Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza, Poznań

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus