Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Recykling aluminiowych pu(...)

O puszkach Puszka na napoje jest jednym z „epokowych” wynalazków XX wieku, związanych z codziennym życiem konsumentów. Historia puszki nie jest długa. Zaczyna się w Ameryce w latach 60. ubiegłego stulecia. Technologia produkcji puszek z aluminium szybko rozprzestrzeniła się. Puszka aluminiowa ma szereg niezaprzeczalnych zalet. Jest przede wszystkim cennym surowcem wtórnym, nadającym się w całości do odzysku. Na świecie zużywa(...)
»

Kiedy pompy ciepła korzys(...)

Dyrektywa 2009/28/WE o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE) niedookreśliła ważnych kwestii dotyczących pomp ciepła. W dyrektywie OZE z 2009 r. brakowało m.in. szczegółowych informacji na temat metodyki obliczania sezonowego współczynnika efektywności SPF pomp ciepła w przypadku różnych technologii. Nie wskazano również metodyki statystyki energetycznej wykorzystania energii odnawialnej (z wody, gruntu i powietrza). Istotna była też zasada obliczania energ(...)
»