Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ambitne założenia dyrekty(...)

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została ustanowiona w 1991 r. Jednak należy się zastanowić, jak powinna ona brzmieć obecnie, mając na uwadze nowe zanieczyszczenia, koszty i rozrost miast. Redukcja biomasy oraz substancji biogennych dostających się do wód była w latach 90. XX w. kluczowa ze względu na postępującą eutrofizację wód, a także ciągłe zagrożenie epidemiologiczne. Oczywiście, kraje europejskie już od dawna rozumiały ten problem i od lat(...)
»

Informator (...)

Czas na wnioski Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane i weszło w życie. Ostateczna treść rozporządzenia bierze pod uwagę postulat, o którego uwzględnienie zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarz(...)
»