Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Siła rażenia(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek „Audacter calumniare, semper aliquid haeret” – „śmiało szkaluj, zawsze coś przylgnie”. Te słowa napisał nie byle kto – Francis Bacon (1561-1626). Nie mylić z malarzem. Zasada zapewne i wówczas nie była całkiem nowatorska, ale na pewno po raz pierwszy w 1623 r. została uwieczniona drukiem. Potem można ją było wyłącznie cytować. Jednak, jak się wydaje, otwarcie odważyli się na to tylko nieliczni, tacy jak Józef Paweł Goebbe(...)
»

Potrzeba koordynacji(...)

Brak ustawowego wymogu koordynowania planowania przestrzennego z planowaniem transportu powoduje narastanie stanów zatłoczenia motoryzacyjnego, zwłaszcza w tych obszarach miast, gdzie lokalizowane są duże generatory ruchu. Osoby bądź instytucje sporządzające dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim gremia decyzyjne często nie rozumieją, na czym polega kształtowanie zrównoważonego transportu i jak silnie warunkowane jest to właściwym rozwojem przestrzennym i należycie rozwiniętym t(...)
»