Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbiorca jako aktywny ucz(...)

W Polsce nie dokonano oceny potencjału reakcji strony popytowej (DSR – Demand Side Response), czyli gotowości strony odbiorczej do reagowania na sygnały ekonomiczne prowadzące do zmiany (głównie redukcji) zapotrzebowania. Dotychczas przyjmowano, iż popyt na energię elektryczną jest nieelastyczny. Jednakże założenie to w najbliższym czasie będzie poddane istotnej próbie w związku z nadchodzącymi zmianami dotyczącymi Smart Grid i Smart Metering. Wpływ(...)
»

Mieszkania komunalne. Pom(...)

Prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy uznać za podstawowe prawo człowieka. Jednakże już samo wskazanie gminy jako właściwej jednostki do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wydaje się problematyczne – ze względu na duże zróżnicowanie potencjału ekonomicznego, społecznego i organizacyjnego gmin w Polsce. Podstawę do zaspokojenia i ochrony praw mieszkaniowych obywateli stanowi Konstytucja RP, (...)
»