Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ogólne warunki stosowania(...)

Znaczna część nowo budowanych kanałów realizowana jest na terenach o niskiej intensywności użytkowania. Kanały już istniejące są bardzo często przewymiarowane i w normalnych warunkach stany napełnienia utrzymują się na poziomie co najwyżej 10%. Nic nie wskazuje, aby sytuacja miała ulec poprawie. Jest wręcz odwrotnie – wszystkie przesłanki wskazują na dalsze narastanie problemów. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna pracuje w środowisku określonym przez dwa c(...)
»

Historia gospodarki odpad(...)

Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, która jest fundamentalnym zadaniem Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Już w odległych czasach podejmowano działania w celu ochrony środowiska, w tym usuwania nieczystości takich jak odpady. Przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne obywatelom, a w późniejszych latach także stworzyć skuteczny system ich zagospodarowania pod kątem ekologicznym i ekonomicznym, w(...)
»