Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o odpadach(...)

  Projekt nowej ustawy o odpadach jest przedmiotem prac sejmowych. Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych ważny element projektu zawierają administracyjne kary pieniężne. Ich planowana konstrukcja budzi wątpliwości co zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konstytucją. Zgodnie z projektowanym art. 192 ust. 1, administracyjną karę pieniężną będzie się wymierzało za zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne ni(...)
»

Krążek, złoty krążek&#823(...)

Od dawna wiadomo, że aby impreza targowa zyskała własny charakter i przyciągała wystawców oraz zwiedzających, nie może opierać się tylko na prezentacji oferowanych produktów i usług. Targom powinny towarzyszyć konferencje, debaty i oczywiście konkursy. Wiedzą o tym także Międzynarodowe Targi Poznańskie. Już od lat Targom POLEKO towarzyszą konkursy o Złoty Medal MTP, o nagrody ministra środowiska i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Innego rodzaju (...)
»