Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm. – P.o.ś.) w dość istotny sposób zmodyfikowała przepisy odnoszące się do ochrony jakości powietrza. Jedną z najważniejszych nowości w tych regulacjach jest kwestia ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na człowieka i środowisko bardzo drobnego pyłu zawieszonego, tzw. pyłu PM2,5. Zagadnienie to zajmuje szczególne (...)
»

Dachy zielone – zagadnien(...)

  W przypadku zaniedbań przy budowie dachu zielonego winny takiego stanu rzeczy podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej.   Odpowiedzialność cywilna definiowana jest w art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zdarzeniem sprawczym, w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego, jest zarówno działanie, jak i jego zaniecha(...)
»