Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty podwyższone i opła(...)

Marek Górski Do instrumentów odpowiedzialności administracyjnej zalicza się także kary pieniężne, które w ustawie P.o.ś. zostały ujęte w tytule V. System sankcji finansowych został nieco przebudowany i uporządkowany. Najważniejszą chyba zmianą jest wyodrębnienie dwóch rodzajów sankcji administracyjnych o charakterze finansowym - kar pieniężnych i nowych opłat podwyższonych. Specyficznym rodzajem sankcji jest również tzw. opłata produktowa. W rozumieniu P.o.ś. (...)
»

Zieleń u podnóża Śnieżki (...)

  W ostatnim czasie inwestorzy, budujący nowe ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe zaczynają podnosić ich standard poprzez tworzenie coraz atrakcyjniejszego zielonego otoczenia. Jest to prosty sposób na podniesienie rangi i prestiżu miejsca.   Ważna jest również spójność koncepcji planowania zieleni z otaczającym ją krajobrazem, w szczególności z tkanką miejską, w której najczęściej lokalizowane są hotele. Na po(...)
»