Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport Najwyższej Izby Ko(...)

Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012. Kolejny raz inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają występujące nieprawidłowości przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W poddanych badaniom oczyszczalniach ścieków wykorzystano wprawdzie niemal całość – czyli ponad 98% – wytworzonych osadów(...)
»

Forum pod Śnieżką(...)

Hotel LAS w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby gościł w ostatnich dniach kwietnia spore grono przedsiębiorców gospodarki odpadami z całego kraju. Gospodarzem XXIV Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze. Kolejna edycja Zjazdu potwierdziła tendencję do organizacji krótszych spotkań szefów zakładów komunalnych. W ciągu półtora dnia (bo tyle trwał Zjazd) odbyło się walne zebranie członków KFDZOM, (...)
»