Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modelowanie kanalizacji w(...)

Modelowanie to obecnie już pełnoprawne, współczesne narzędzie pracy. To jeden z wyznaczników zaawansowania technologicznego, a więc odpowiedzialnego nadążania za potrzebami i wyzwaniami. Definicji „modelu” jest wiele. Nas interesują dwie: młodzieńcza: „model – odwzorowanie w jakimś zmniejszeniu czegoś większego; model samochodu, budynku (np. klocki), człowieka (lalki) itd.; model – system założeń pojęć i zależności mię(...)
»

Po co dublować kompetencj(...)

Opinia w sprawie raportu o MBP Po co dublować kompetencje? Od czasu do czasu podejmowane są próby usystematyzowania i uporządkowania danych o stanie gospodarki odpadami komunalnymi (i innymi również) w Polsce przez różne instytucje publiczne, których kompetencje dotyczą problematyki gospodarki odpadami. Próby takie podejmowane są pomimo faktu, iż – zgodnie z działem VI ustawy o odpadach – tworzona jest baza danych o produktach i opakowania(...)
»