Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Klęski żywiołowe, katakli(...)

Żyjemy w czasach przepełnionych informacjami na temat kataklizmów i klęsk żywiołowych, dotykających różnych regionów naszego globu. Powodzie, huragany, trzęsienia ziemi są przyczyną ludzkich tragedii, strat materialnych, procesów destrukcji i upadku ogromnych ekosystemów. Zasadniczym problemem w takich sytuacjach, obok prowadzenia bieżącej akcji ratowniczej, są zanieczyszczenia, długotrwałe skażenia terenu oraz masy odpadów organicznych i budowlanych. W klęskach żywiołowych r(...)
»

Przestrzeń w wodnym zwier(...)

  Zintegrowane gospodarowanie wodą w skali miasta oraz odejście od tradycyjnego myślenia nt. gospodarki wodnej w obrębie danej aglomeracji legło u podstaw konferencji pt. „Planowanie i projektowanie jako jeden ze środków zapobiegania powodziom – praktyki światowe”. Jej organizator – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu – dał uczestnikom możliwość zarówno wysłuchania referatów, jak i udziału w tematycznych warsztatach dotycząc(...)
»