Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Połączenie regionów gospo(...)

Mając na względzie taką – wcale nie hipotetyczną – możliwość, warto poniżej pochylić się nad syntetycznym określeniem skutków przedmiotowej korekty. Na użytek niniejszego opracowania przyjęte zostanie założenie, iż będziemy mieć do czynienia z sytuacją swoistego połączenia/scalenia dwóch regionów, w których de lege lata uplasowano tylko po jednej instalacji legitymującej się statusem regionalnej. Tym samym w rezultacie dokonanych zmian otrzymamy „nowy”, powiększony region, na terenie(...)
»

„Inteligentna” koksownia(...)

W ramach I osi priorytetowej z działania 1.1 Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) otrzymał ok. 60 mln zł na realizację projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik”. 7 maja br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęto prace nad tym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest opracowanie rozwiązań i pro(...)
»