Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Zarządzanie majątkiem trw(...)

Branża wodociągowa, w ostatnich latach w naszym kraju zmieniła się zasadniczo. Powodem tego jest niewątpliwie członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność dostosowania procesów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków do wymogów prawa wspólnotowego. Dążenie do zdefiniowanego w tym zakresie celu odbywa się w dużej mierze, choć nie wyłącznie, poprzez dofinansowanie sektora w ramach realizacji kluczowych i koniecznych inwestycji. Pod względe(...)
»

Obszary ograniczonego uży(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, dokonana ustawą z 18 maja 2005 r. (DzU nr 113, poz. 954), obowiązuje w większości zmian od 28 lipca 2005 r. Wprowadziła ona pewne zmiany do przepisów związanych z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami. Problematyka ochrony przed zanieczyszczeniem jest regulowana przede wszystkim przepisami tytułu III P.o.ś. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom dotyczy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a ścieków (...)
»