Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Ciągnie się jak smród za (...)

O nieobecnych na rynku komunalnym nie powinno mówić się źle, ale nie można dopuszczać, aby dalej brnięto w błędy popełnione w przeszłości przez nieistniejące już dzisiaj organizacje projektowo-wykonawcze. Błędna filozofia technologiczna firm projektujących zakłady utylizacji, polegała i nadal polega na forsowaniu nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Według takich oferentów, możliwe jest mechaniczne rozdzielenie odpadów zmieszanych na zakładane frakcje i ich wielkości. Jednocześnie zape(...)
»

Kredytowanie inwestycji e(...)

Materiały konferencyjne - "Pelety - czy nam się to opłaca?" W ostatnich latach nasiliły się poszukiwania różnych sposobów finansowania ochrony środowiska, które zapewniłyby większą skuteczność działalności ochronnej i naprawczej. W systemie gospodarki rynkowej zdecydowanie zwiększa się odpowiedzialność za korzystanie lub niszczenie środowiska. Zgodnie z zasadami: „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik zasobu płaci&#82(...)
»