Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Nowe prawo w praktyce(...)

Do najważniejszych postanowień nowych przepisów prawnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska należy wprowadzenie obowiązku uchwalenia planu gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracji i włączenie w zakres gminnych planów gospodarki odpadów innych niż przemysłowe, uzależnienie decyzji w sprawie zezwoleń od zgodności z planem gospodarki odpadami, a także nałożenie ograniczeń i barier dla składowania odpadów, głównie nie przetworzonych i objęcie opłatami za korzyst(...)
»

Bielski system gospodarki(...)

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 31 sierpnia br. Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu, oraz Wiesław Pasierbek, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków POIŚ budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego. Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys. mieszkańców. Całkowity koszt jego realizacji to ponad 89 mln (...)
»