Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Problematyczna sprawa uby(...)

  Od dłuższego już czasu KIB podejmuje działania, których zasadniczym celem są zmiany w przepisach akcyzowych, gdyż obecny ich kształt niezwykle negatywnie oddziałuje na działalność i żywotność ekonomiczną polskich wytwórców bioetanolu. Jedną z najistotniejszych kwestii, które wymagają szybkich zmian, jest maks. dopuszczalny poziom ubytków bioetanolu podczas transportu, od których wytwórcy nie są zobowiązani uiszczać podatku akcy(...)
»

Problemy w zagospodarowan(...)

Nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach nie sposób nie zauważyć pozytywnych zmian w sposobie zagospodarowania zieleni. Czy możemy jednak być spokojni o istniejący i przyszły stan rzeczy? Do uszkodzenia drzew dochodzi najczęściej podczas robót budowlanych (...)
»