Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaniechanie – główny grze(...)

Z Krystyną Poślednią rozmawia Piotr Strzyżyński Jak ocenia Pani wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach? Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) jest dobra, szkoda tylko, że o przewidywanych w niej rozwiązaniach i konsekwencjach dla samorządów zaczęto rozmawiać tak późno. Przecież od jej uchwalenia minęły dwa lata. To dość czasu, żeby dobrze się przygotować. Mimo tego nie w(...)
»

Minimalizm – kierun(...)

Historycznie rzecz ujmując, początkowo minimalizmem nazywano styl w sztuce, podkreślający oddziaływanie dzieła na odbiorcę poprzez redukcję ilości kształtów, kolorów, linii lub faktur. Minimalizm był manifestem przeciwko symbolizowaniu jakichkolwiek ukrytych podtekstów, doświadczeń czy wieloznaczności. W minimal art używane są podstawowe, często naturalne barwy materiałów oraz kształty nacechowane prostotą, wręcz formalnym puryzmem. Początków minimalizmu można się doszukiwać w pr(...)
»