Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Polskie instalacje do spa(...)

Każda instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych stanowi inwestycję szczególnie szkodliwą dla środowiska i jako taka wymaga sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Wskazane jest także, aby sporządzić tzw. bussines plan, który pozwoli określić rzeczywiste zapotrzebowanie na spalarnię odpadów, jej wielkość oraz oszacować przyszłe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wydaje się, że nieuchronnie czeka nas etap konsolidacji wysiłków i w konsekwen(...)
»