Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Artyści i wandale(...)

Street art to sztuka rozwijająca się w przestrzeni publicznej, a jednym z jej głównych elementów jest graffiti. Mianem tym określa się zbiór twórczości obejmujący podpisy, napisy, symbole, rysunki i obrazy, które często wyróżnia fakt, iż są umieszczane na murach budowli w sposób bezprawny i nielegalny. Niejednokrotnie także termin „street art” jest używany celowo, aby odróżnić działania artystyczne w przestrz(...)
»

Listy do Redakcji(...)

We wrześniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” „Punkt widzenia” poświęciliśmy zawieraniu umów z lokatorami budynków wielolokalowych (w związku z projektem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…). Zaprezentowaliśmy także stanowisko Elżbiety Szyszko z Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz zachęciliśmy zainteresowanych do zapoznania się ze stanowiskiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Poniżej prezentujemy polemiczny lis(...)
»