Zarząd ZMP w Międzyzdrojach

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-9
  DRUKUJ
Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Międzyzdrojach, które odbyło się 31 sierpnia br., zaopiniowano projekty ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podatku dochodowym, o drogach publicznych i ochronie przeciwpożarowej.
Zdaniem członków Zarządu ZMP, resortowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym nie spełnia postulatów, które już od dawna są formułowane przez środowisko samorządowe, np. w kwestii zastąpienia uzgodnień planów opiniami. Przedstawiciele miast wskazywali na nieczytelną potrzebę wprowadzenia tzw. planu stref układu przestrzennego gminy, brak konieczności tworzenia standardów planistycznych i standardów zabudowy, nierealne terminy opracowania planów miejscowych czy nieuzasadniony zakres monitor [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus