Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza porównawcza rozmi(...)

Osady denne wykazują zdolność akumulacji pierwiastków proporcjonalnie do ich zawartości w otaczającym ekosystemie morskim, dlatego są wysoce przydatnym materiałem w monitorowaniu wód w celu rozpoznania ich stopnia zanieczyszczenia. Metale ciężkie, zwłaszcza Hg, Cd, Pb oraz niektóre metaloidy (As, Se), wywierają istotny wpływ na stan środowiska morskiego, bowiem za pośrednictwem ogniw morskiego łańcucha pokarmowego (ryby, małże, ostrygi, krewetki itp.) mogą nagromadzać się na wyższych poziomac(...)
»

Teraz spacer, a potem bie(...)

Komisja Europejska ogłosiła 22 stycznia br. pakiet propozycji politycznych stanowiących kontynuacje obecnej polityki klimatycznej i energetycznej UE. Cele proponowane przez Komisje obejmują 40-procentową obniżkę emisji dwutlenku węgla do 2030 r. w odniesieniu do 1990 r., osiągnięcie 27-procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii brutto w skali całej UE oraz wprowadzenie mechanizmu kontroli podaży uprawnień do emisji(...)
»