Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warsztaty w ramach INTERR(...)

Minął ponad rok od czasu, gdy na łamach „Przeglądu Komunalnego” (nr 12/2005) prezentowano projekt „Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Aglomeracjach Wielkomiejskich”. Jest on realizowany w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG IIIC. Uczestniczy w nim Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Urząd Miasta Krakowa. W 2006 r. odbyły się dwie sesje warsztatowe, zorganizowane przez partnerów zagranicznych, podczas któr(...)
»

Kiedy w Polsce powstanie (...)

Z licznych opracowań wynika, że Polska należy do krajów bogatych w zasoby geotermalne, jednakże są to wody o niskiej i średniej temperaturze (25-120°C). Występowane wód geotermalnych w Polsce i potencjalne zasoby zawartej w nich energii omówiono w pracach1-3.  Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone w wydzielonych basenach i subbasenach geotermalnych, zaliczanych do określonych prowincji i okręgów geotermalnych, przy czym ponad (...)
»