Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

W trosce o królową(...)

„Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” – to nazwa projektu realizowanego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi. Dotyczy on ochrony i promocji walorów Wisły w Małopolsce i ma się zakończyć w 2015 r. 11 września br. w Oświęcimiu odbyła się konferencja inaugurująca tę inicjatywę. Wśród zaproszonych prelegentów znale(...)
»

Nowy obowiązek dla gmin(...)

Nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt z 16 września 2011 r., choć nie zaspokoiła wszystkich oczekiwań obrońców praw zwierząt, to wniosła istotne zmiany w dotychczas obowiązującym porządku prawnym, także w zakresie zadań spoczywających na samorządach. Już od 1 stycznia 2012 r. gminy zobowiązane są do uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami domowymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Zadanie musi być wykonywane corocznie, a z uchwaleniem Programu rada gminy musi(...)
»