Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo do informacji w spó(...)

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady realizacji, konstytucyjnie gwarantowanego, prawa dostępu do informacji publicznej jest, obowiązująca już od ponad 15 lat, ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764). Zakres podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) określony został w art. 4 ust. 1 tego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, zobowiązane do udostępniania informacji są m.in. władz(...)
»

Wyzwania i oczekiwania wo(...)

Celem konferencji COP24 odbywającej się w Katowicach jest uszczegółowienie i wprowadzenie w życie pakietu wdrożeniowego Porozumienia Paryskiego z 2016 r. Jest to pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu i wyznaczy przyszłą politykę klimatyczno-energetyczną. Katowice w pierwszych dwóch tygodniach grudnia (2-14 grudnia br.(...)
»