Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koszty kontroli środowisk(...)

Prowadzenie kontroli stanu środowiska i wykonywanie różnego rodzaju analiz laboratoryjnych związane jest z koniecznością ponoszenia niemałych kosztów. Koszty pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Wysokość kosztów ustala w drodze decyzji administracyjnej organ Inspekcji Ochrony Środow(...)
»

Tysiące przydomowych oczy(...)

Jednym z głównych problemów terenów niezurbanizowanych jest brak kanalizacji ściekowej. Przyczyny są różne, w tym niedostatek funduszy, zbyt rozproszona zabudowa, wysokie koszty budowy, a także brak dużej komunalnej oczyszczalni ścieków w okolicy i możliwości przyłączenia. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zakup i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, których na naszym rynku jest coraz więcej. Takie działanie najczęściej okazuje się tańsze i łatw(...)
»