Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Jeden z mieszkańców zgłosił się do naszego przedsiębiorstwa z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla istniejącego budynku mieszkalnego wyposażonego w szczelny osadnik bezodpływowy. Sołectwo, w którym miałaby być zlokalizowana niniejsza oczyszczalnia, posiada już projekt kanalizacji sanitarnej, który zostanie zrealizowany w najbliższych latach. Pro(...)
»

Ochrona pejzażu przyrody.(...)

Pojęcie „krajobraz” oznacza pewną okolicę lub widok, obszar lub rejon, życiową przestrzeń, widokowy, realistycznie postrzegany pejzaż malarski lub obraz fotograficzny. To także termin naukowy oznaczający swoistą przestrzenną jednostkę. Krajobraz jest z jednej strony przestrzenią tworzoną przez przyrodę i człowieka, stanowiąc jego fizyczne otoczenie, natomiast z drugiej rezultatem naszej percepcji, swoistym krajobrazem estetycznym nasyconym kulturowymi znaczeniami, funkcjonującym tylko w wyobr(...)
»