Propozycja zmian

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-7
  DRUKUJ
Zasady regulacji firm wodociągowo-kanalizacyjnych

O wadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pisano już wielokrotnie. Pora zatem podjąć próbę poszukania odpowiedzi na pytania, co i jak zmienić, aby usunąć je z przepisów prawnych.


Po niemal pięciu latach od wprowadzenia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie ulega wątpliwości, że gmina pełniąca funkcję regulatora nie potrafi, nie chce, a może nie potrzebuje racjonalnie chronić interesów klientów firm wod-kan.

Regulator i jego funkcje
Zezwolenia na prowadzenie działalności to zwykła formalność. Wszystko, co powinny zawierać te dokumenty, bez kłopotu można precyzyjniej zapisać w umowie cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem.
Regulaminy są [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus