Wszystkie artykuły w kategorii: "Widziane z powiatu"

Polecane artykuły:

Podstawowe założenia usta(...)

Założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wytyczającej prawne standardy ochrony krajobrazu, mają nareszcie szansę na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadzający konkretne rozwiązania dotyczące działań w przestrzeni publicznej, po niemal dwóch latach jest bliski uchwalenia. Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20 października 2000 r. określa standardy (...)
»

Omówienie raportu NIK o r(...)

  W kwietniu 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w związku z upływem połowy okresu przewidzianego na realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych („KPOŚK”).   Kontrolę tę przeprowadzono również w związku ze zbliżającym się terminem (31 grudnia 2010 r.) osiągnięcia przez Polskę drugiego z celów pośrednich wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1(...)
»