Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Czy poziom rozwoju selekt(...)

Unia Europejska oczekuje od swoich krajów członkowskich minimalizowania ilości powstających odpadów i maksymalnego zagospodarowywania tych już wytworzonych. Polska dostosowała swoje prawodawstwo do tych wymogów unijnych, a efekty funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce w latach 2002-2007 i prognozę na lata 2009-2014 przedstawiono w niniejszym artykule. (red.) Sformułowane na forum Unii Europejskiej priorytety pol(...)
»

Kalendarium(...)

6-8.03.2018, Iława Międzynarodowa konferencja „Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-22; r.woloszczuk@abrys.pl; www.abrys.pl   7.03.2018, Zamość Warsztaty dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w miastach w Polsce Organizator: WWF Po(...)
»