Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Woda – skarb ziemi(...)

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Cytat ten nie pochodzi z dzieła literackiego, lecz z ważnego dokumentu: Dyrektywy 2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Trochę patetyczne sformułowania świadczą jednak o wielkiej roli wody i staranności, z jaką powinniśmy gospodarować wodą. 2(...)
»

Branża potrzebuje stabiln(...)

Pierwszym wrażeniem po przeczytaniu kolejnego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 26 kwietnia br.) jest nieprecyzyjność zapisów i odczucie, że został on przygotowany pośpiesznie. Projekt jest pełen wewnętrznych sprzeczności i nie jest zbieżny z istniejącymi już regulacjami prawnymi, co więcej – pojawia się w momencie, kiedy implementacja obowiązującej ustawy z jesieni 2005 r. kształtuje się na poziomie 30%. Wprowadza zamęt do branży, która pilnie (...)
»