Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Energia odnawialna w ciep(...)

Unijna walka ze szkodliwym wpływem na środowisko naturalne instalacji energetycznych nie kończy się jedynie na wymuszaniu redukcji emisji.    Oczekiwany prze Europę efekt poprawy standardów energetycznych ma być w dużym stopniu uzyskany na skutek istotnego zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej również w ciepłownictwie. Reguły opisujące te cele znajdziemy w unijnym akcie prawnym, jakim jest Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia(...)
»

Krajowy recykling odpadów(...)

Do produkcji opakowań wykorzystywana jest szeroka gama tworzyw sztucznych, charakteryzująca się cechami przydatnymi z punktu widzenia optymalizacji procesów pakowania, przechowywania i transportu różnych produktów. Odpowiednio dobrane polimery (kopolimery), wraz z dodatkami modyfikującymi ich właściwości nadają opakowaniom specyficzne cechy fizyko-mechaniczne i chemiczne, które umożliwiają przetwórstwo oraz zapewniają właściwą ochronę pakowanych produktów. Opakowania z (...)
»