Jeszcze o zmianach w systemie zamówień publicznych

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-7
  DRUKUJ
Większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 kwietnia br. obowiązuje od 11 czerwca br. Przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na nowych arbitrów (członków Krajowej Izby Odwoławczej) weszły w życie już 26 maja br., natomiast regulacje dotyczące utworzenia tejże Izby zaczną obowiązywać po upływie pięciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Do przetargów publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do kontroli, odwołań i skarg, które ich dotyczą, należy stosować dotychczasowe przepisy. Wyjątek dotyczy odwołań, które nie zostały rozpoznane przez zespoły arbitrów do dnia powołania członków Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i które rozpozna Izba, stosując odpowiednio przepisy dotyczące zespołu arbitrów.

Wartość zamówienia i publikacja ogłoszeń
Jedna z istotnych [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus