Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Duży błąd(...)

Nowe czasy wymagają nowych regulacji. Finanse, zwłaszcza publiczne, są tą materią, bez której nie może funkcjonować żadna państwowość. Ustawa o finansach publicznych była wielokrotnie nowelizowana i tak na dobrą sprawę należałoby się zastanowić, czy nie nadszedł czas, aby uchwalić nowy przepis. Może w tym momencie legislatorzy zarzucą mi, że chcę naruszyć zasady i techniki legislacyjne, a czytelnicy posądzą mnie o brak konsekwencji w głoszonych poglądach na temat "erozji" prawa, lecz z punktu wi(...)
»

Przygotowana nowelizacja(...)

Jan Jerzmański Prawo ochrony środowiska, wprowadzając w 2001 r. nowe rozwiązania w zakresie kontroli emisji, ustanowiło system pozwoleń emisyjnych – tzw. pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Pomysł nie był nowy, bowiem podobne rozwiązania znane były z poprzedniej regulacji. Nowością było jednak objęcie ich zasięgiem promieniowania elektromagnetycznego, wprowadzenie pozwolenia zintegrowanego oraz uczynienie ze wszystkich pozwoleń emisyjnych(...)
»