Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność karno-sk(...)

W uchwałach dotyczących deklaracji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nierzadko pojawiają się klauzule dotyczące odpowiedzialności karno-skarbowej czy też skarbowej. Odnoszą się one zarówno do nieskładania deklaracji, jak i do nierzetelnego rozliczania się z tego rodzaju daniny publicznej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż brakuje podstaw prawnych do stosowania takich klauzul, podobnie jak do grożenia odpowiedzialnością karną(...)
»

Systemy zaopatrywania Tuc(...)

Zasadniczą częścią każdego systemu zaopatrzenia w wodę jest istniejąca infrastruktura. Bardzo istotne są też działania mające na celu oszacowanie perspektywicznych potrzeb w zakresie zużycia wody, a tym samym ewentualna rozbudowa i modernizacja funkcjonującej już infrastruktury wodociągowej. Zadania te wynikają z priorytetu, którym jest maksymalizacja poziomu usług przy jednoczesnej redukcji kosztów. System zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w Tucson (Ariz(...)
»