Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Cho(...)

Chorwacja od 1 lipca 2013 r. stała się 28. członkiem Unii Europejskiej. Najczęściej kraj ten Polakom kojarzy się z wakacyjnymi podróżami. A jak wygląda w nim gospodarka odpadami? Republika Chorwacji z uwagi na ilość odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku i trafiających na składowiska zalicza się do kategorii średnio rozwiniętych krajów (do 400 kg/mieszkańca). Zbiórką odpadów objętych jest 96(...)
»

Od redaktora(...)

„W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zasługach dla rozwoju światowej nauki oraz postawie nacechowanej najgłębszym humanizmem, ustanawia rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie” – napisano w uchwale, którą w grudniu ub.r. przyjął Senat. Maria Skłodowska-Curie to jedyna kobieta, która dwukrotnie otrz(...)
»