Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Promujemy biomasę(...)

Z Anną Grzybek, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Anna Grzybek Co możemy powiedzieć o działalności Polskiego Towarzystwa Biomasy po czterech latach jego działalności? Polskie Towarzystwo Biomasy zostało założone w 1999 roku, w celu promowania wykorzystania biomasy na cele niespożywcze, w szczeg(...)
»

Typy cmentarzy i normatyw(...)

Zapewnienie godnego miejsca pochówków oraz oddawania wyrazów czci i pamięci o zmarłym jest obowiązkiem każdej społeczności. Lokalne odrębności kulturowe, zasięg oddziaływania wydarzeń historycznych, przemiany społeczne itp. czynniki spowodowały, że wykształciły się rozmaite formy cmentarzy. (...)
»