Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Eksport odpadów metali (...)

  W świetle obowiązującego prawa w branży zajmującej się złomem pojawiają się problemy przy klasyfikacji wysyłek odpadów metali z Polski.   Kwestie związane z eksportem odpadów metali regulują przepisy: Rozporządzenie nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Rozporządzenie Komisji (WE) 1418/2007 z 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi ni(...)
»

PPP po macedońsku(...)

Od 2008 r. Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) posiada ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Ten stosunkowo mało znany w Polsce kraj uzyskał państwowość po rozpadzie Jugosławii w 1991 r. i obecnie buduje swoją gospodarkę oraz polityczną niezależność na Bałkanach. Bogata historia od czasów Cesarstwa Bizantyjskiego poprzez państwo serbskie i podboje tureckie czyni ten kraj o powierzchni blisko 25 tys. km2 wyjątkowo atrak(...)
»