Czas podsumowania

wydany w Przegląd Komunalny – 2007-6
  DRUKUJ
Transformacja ustrojowa i reformy gospodarcze z początku lat 90. ubiegłego wieku położyły kres monopolowi państwowemu, m.in. w gospodarce komunalnej. Utrzymanie czystości i porządku stało się zatem zadaniem własnym samorządów lokalnych, realizowanym przez gminne i miejskie zakłady i spółki oraz przez przedsiębiorstwa prywatne.

Wiele starych, nieefektywnych zakładów gospodarki komunalnej zostało wówczas sprywatyzowanych bądź skomercjalizowanych, co w krótkim czasie zaowocowało modernizacją i unowocześnieniem ich bazy technicznej oraz znaczącym wzrostem poziomu i jakości usług dla mieszkańców. Na rynku krajowym rozpoczęły również działalność spółki zagraniczne i międzynarodowe, w tym wiodące w Europie koncerny wyspecjalizowane w kompleksowej gospodarce odpadami.
W ten sposób wykształcił się w Polsce rynek usług komunalny [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus