Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dalszy rozwój(...)

Z Norbertem Rethmannem, przewodniczącym Rady Nadzorczej RETHMANN, rozmawia Wojciech Dutka Jakie były najistotniejsze przyczyny decyzji RETHMANN o wejściu w 1992 r. na rynek polski? Z początkiem lat 90. RETHMANN realizował swój cel – międzynarodowy rozwój w Europie. Polska, która ma ponad 38 mln mieszkańców, jest ciekawym rynkiem. Dla nas, firmy wyspecjalizowanej w gospodarc(...)
»

Wspólny front?(...)

Z końcem 2005 r. w decydującą fazę wkroczyły prace legislacyjne związane z wprowadzaniem tzw. standardów w gospodarce odpadami. O potrzebie ich wprowadzenia nie trzeba nikogo w branży specjalnie przekonywać. PIGO, inaugurując swą działalność w 2003 r., za podstawowy postulat uznało wyznaczenie dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej, które powinny stanowić jednolite w skali kraju i czytelne kryteria udzielania przez gminy (...)
»