Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o odpadach(...)

W 2006 r. ustawa o odpadach została zmieniona w zasadzie tylko jeden raz – choć jednocześnie zmaterializowały się niektóre konsekwencje zmian dokonanych w 2005 r. Jak pamiętamy, były one bardzo istotne i wieloaspektowe. Zmiany dotyczyły planów gospodarki odpadami, zadań samorządu terytorialnego, modyfikacji zasady bliskości, odzysku i unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami oraz spalania pozostałości roślinnych i ewidencji odpadów. Ich zakres obejmował ponadto od(...)
»