Wszystkie artykuły w kategorii: "XXX Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Nowy regulamin pierwsze z(...)

Po opublikowaniu nowego regulaminu do naszej redakcji napłynęły już pierwsze zgłoszenia do VII edycji Konkursu. Choć mawiają, iż „pierwsza jaskółka wiosny nie czyni”, to mamy nadzieję, że z każdym tygodniem liczba zgłoszeń będzie rosła. Do udziału w Konkursie zapraszamy zarówno jednostki, które już od wielu lat prowadzą programy selektywnej zbiórki, jak i te podmioty, które dopiero inicjują działania w tym zakresie. To, co jeszcze kilkanaście lat temu trafiało na wysy(...)
»

Ochrona wód przybrzeżnych(...)

Jednym z elementów programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sopotu jest odprowadzenie wód potoków w głąb Zatoki Gdańskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona domów zlokalizowanych w dolnej części miasta przed podtopieniami, które zdarzają się po bardziej obfitych deszczach, oraz poprawa czystości wód nadmorskich kąpielisk. Sopot zlokalizowany jest na obszarze obejmującym wzgórza morenowe, a także płask(...)
»