Wszystkie artykuły w kategorii: "XXX Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

„Zanim słońce wzejdzie, r(...)

To przedziwna sytuacja. Wszyscy chcą ustawy o efektywności energetycznej, ale część jej „zwolenników” proponuje, aby usunąć z niej system „białych certyfikatów”. Oczywiście oponenci systemu przedstawiają swoje argumenty. Niestety, usuwając certyfikaty, nie potrafią zaproponować żadnego innego realnego rozwiązania skutecznie motywującego do ograniczenia konsumpcji energii. Podkreślić trzeba kwestię ograniczenia konsumpcji, a ni(...)
»

Wokół odpadów(...)

Kompostowanie w bioreaktorach W Knurowie (woj. śląskie) 18 lutego br. została otwarta instalacja biologicznego przetwarzania, będąca integralną częścią instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Materiał wsadowy do procesu stabilizacji tlenowej, który przebiega w zamkniętych bioreaktorach, stanowią biodegradowalne odpady zielone zebrane selektywnie oraz wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja biodegradowalna, a także inne bioodpady. Ko(...)
»