Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Transport odpadów wg nowy(...)

Branża recyklingu z zadowoleniem przyjęła wprowadzenie nowych wymagań dla transportu odpadów, które wejdzie w życie 24 stycznia 2018 r. Zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DzU z 2016 r. poz. 1742). Prawidłowo przeprowadzony transport odpadów ma duże znaczenie dla zakładów recyklingu, które odbierają surowce wtórne w celu wytworzenia z nich nowych produktów. Ko(...)
»

Poszukiwanie gazu z łupkó(...)

Rozważania na temat oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegających na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu gazu łupkowego należy zacząć od zakwalifikowania tych przedsięwzięć. Powinno to być dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 9 listopada 2010 r. (DzU nr 213, poz. 1397). Pozwoli to stwierdzić, czy dla przedmiotowych przedsięwzięć konieczne jest uzyskanie decyzji o środow(...)
»