Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Dalszy rozwój(...)

Z Norbertem Rethmannem, przewodniczącym Rady Nadzorczej RETHMANN, rozmawia Wojciech Dutka Jakie były najistotniejsze przyczyny decyzji RETHMANN o wejściu w 1992 r. na rynek polski? Z początkiem lat 90. RETHMANN realizował swój cel – międzynarodowy rozwój w Europie. Polska, która ma ponad 38 mln mieszkańców, jest ciekawym rynkiem. Dla nas, firmy wyspecjalizowanej w gospodarc(...)
»

Wybrane problemy kształce(...)

Andrzej Mizgajski W Polsce istnieje swoisty paradoks, że corocznie w zakresie ochrony środowiska kształcą się i dokształcają dziesiątki tysięcy osób, a jednocześnie wyraźnie widoczny jest niedostatek kompetentnych kadr w instytucjach zajmujących się tą problematyką. Ów niedostatek dostrzegany jest zwłaszcza, gdy porównuje się funkcjonowanie naszych służb ochrony środowiska ze służbami unijnymi. W ostatnim raporcie o postępach Polski na drodze do Unii Europejskiej (z (...)
»