Wszystkie artykuły w kategorii: "Widziane z powiatu"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Polska zarówno jako społeczeństwo jak i dynamicznie rozwijająca się gospodarka w najbliższym czasie będzie wystawiona na ciężką próbę w zakresie dostępu do nośników energii. W obecnej sytuacji, kiedy dystrybutorzy gazu ziemnego podnieśli ceny, elektrownie informują o zbliżających się podwyżka cen energii (nawet do 30%) i istnieją wszystkim znane perturbacje z dostawami gazu i ropy ze wschodu a na dodatek rząd przewiduje podwyższę akcyzy na olej opałowy oraz gaz płynny (z zacho(...)
»

Skutki finansowe planowan(...)

W zaistniałych realiach prawnych, społecznych i politycznych jedynym sposobem zabezpieczenia polskich gmin przed olbrzymimi kosztami prowadzenia suwerennej polityki przestrzennej są nieodzowne zmiany legislacyjne. W 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Można powiedzieć, iż w planowaniu przestrzennym nastąpiło wówczas coś na kształt nowego otwarcia, gdyż ustawa ta m.in. zniosła wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, pr(...)
»