Wszystkie artykuły w kategorii: "Widziane z powiatu"

Polecane artykuły:

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu grudniowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Skala problemu zagrożenia wód gruntowych ściekami bytowymi na obszarach zabudowy wiejskiej to kwestia, od której należy rozpocząć dalsze rozważania. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skanalizowania obszarów wiejskich. Jak wynika z nich, znaczna część społeczeństwa wiejskiego (ok. 75%) nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej(...)
»

Na regale(...)

Co dalej z tym azbestem Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski ISBN 978-83-61643-33-3 Białystok 2013   Publikacja w całości poświecona jest zagadnieniom związanym ze stosowaniem oraz usuwaniem azbestu. W rozdziale pierwszym przedstawiono wybrane fakty z historii azbestu, z których wynika m.in., że już w starożytności znano i wykorzystywano jego specyficzne cechy. Wówczas pojawiały się też wzmianki na temat negatywnego wpływu minerału na zdr(...)
»