Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Współczesne trendy cywili(...)

Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się w latach 80. XX w. jako odpowiedź na wyzwania wynikające z zachowania równowagi w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Jej celem jest prewencyjne wyeliminowanie albo przynajmniej ograniczanie nierównowagi między rozwojem gospodarczym a społecznym oraz między rozwojem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym. Zakłada się, że implementacja tej idei pozwoli uniknąć destrukcyjnych nie(...)
»

Zasady Unii Europejskiej (...)

Bożena Bąk Kiedy w 1957 r. RFN, Włochy, Belgia, Luksemburg i Francja tworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, chodziło im głównie o osiągnięcie tzw. cudu gospodarczego. W polityce wzrostu gospodarczego „za wszelką cenę” pomijano wówczas problematykę środowiska. Dopiero w 1986 r. stała się ona częścią składową umowy Wspólnoty Europejskiej, chociaż już od 1972 r. były podejmowane próby określenia wspólnej polityki w tym zakresie. Tendencją w europe(...)
»