Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Ilość i jakość ścieków do(...)

Projektowanie miejskich oczyszczalni ścieków bazuje na danych wyjściowych, obejmujących ilość ścieków poddawanych oczyszczaniu oraz ich jakość, określającą stężenia różnych rodzajów zanieczyszczeń. W kontekście wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych, rodzaje zanieczyszczeń, wymagające uwzględnienia w bilansowaniu ładunków zanieczyszczeń, to: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny (artykuł powstał na bazie analizy danych, pochodzących z ponad 70 miejski(...)
»

Wydanie decyzji administr(...)

Skomplikowanie zagadnień związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz pojawiające się problemy i wątpliwości zarówno natury prawnej, jak i merytorycznej stały się główną przyczyną powstania projektu pt. „Szkolenie administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w formie wytycznych Ministerstwa Środowiska". Jego celem jest wsparcie adm(...)
»