Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój w pra(...)

Dwór w Tomaszowicach pod Krakowem, 8 i 9 marca br. był miejscem spotkania ponad 120 przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zajmujących się zrównoważonym rozwojem. – Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać, że ekologia jest podstawą rozwoju gospodarczego. Ważne, aby pokazywać i promować konkretne przykłady dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a także wzorować się na krajach, które ma(...)
»

Ku nowoczesnym technologi(...)

Staraniem Instytutu Energetyki (IE) w Warszawie i innych jednostek badawczych, a także na wyraźne zapotrzebowanie przedsiębiorstw energetycznych, we wrześniu br. rozpocznie się realizacja trzyletniego projektu badawczego zamawianego (PBZ) pt.: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizuje kons(...)
»