Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Energetyka Odnawialna w g(...)

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w gminie Miechów datuje się od 2000 r., a więc przed przyjęciem przez Sejm dokumentu Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Palnik na owies (fot. Archiwum UMiG Miechów) W Miechowie już w 2000 r. zainstalowano pompy ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum nr 1, a jesienią tegoż roku rozpoczęto ogrze(...)
»

Składowisko do wynajęcia(...)

Burmistrz miasta i gminy Ślesin (pow. koniński) dwukrotnie ogłaszał przetarg na dzierżawę składowiska odpadów komunalnych w Goraninie. Jednak brak chętnych spowodował, że do przetargu nie doszło. Składowisko odpadów komunalnych w Goraninie powstało w 1996 r. w celu przyjmowania odpadów z terenu gminy Ślesin. Obiektem zarządzał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Po kilku latach okazało się, że składowisko przynosi straty i zdecydowano się na jego wydzierżawienie. W 2000 r. podpi(...)
»