Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Bezkrwawa rewolucja(...)

Mija pierwsze półrocze funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, nazywanego „rewolucją odpadową”. Jest to doskonała okazja do pierwszych wniosków i podsumowania problemów, jakie pojawiły się przy okazji wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej istotne zmiany mające na celu zapewnienie spójności polskich przepisów z wymogami Unii Europejskiej. Istnieją jednak kwestie formalnoprawne, których wprowadzenie zwiększyłoby wa(...)
»

Od śmietnika do pojemnika(...)

Obecnie mamy dziesiątki rozmaitych typów pojemników na śmieci. Wiele z nich służy do segregacji odpadów, a inne, bardziej eleganckie, pasują przykładowo do biur. Dawniej śmieci trzeba było pozbyć się z domu, a co dalej działo się z nimi, nikogo specjalnie nie obchodziło. Na początku była ziemia. A dokładnie nieużytki poza murami miast, gdzie wyrzucane były odpadki domowe i miejskie, co nakazywały liczne zarządzenia dawnych władz miejskich. Dla prz(...)
»