Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek - Drogownictwo - Komunikacja"

Polecane artykuły:

Podział zamówienia na czę(...)

Zgodnie z art. 83 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), zamawiający, ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę takich części, na które oferty może złożyć jeden wykonawca. Zgodnie z art. 37(...)
»

Ponowne wprowadzenie i wy(...)

Wielokrotne wykorzystywanie wody jest tematem rozważań nie tylko teoretycznych, ale także działań praktycznych, mających na celu zaspokojenie podstawowego prawa człowieka, jakim jest dostęp do wody, żywności i odpowiednich warunków higienicznych.  Zagadnienie bilansowania potrzeb wodnych z wielkością zasobów dyspozycyjnych rozpatrywane jest wieloaspektowo, między innymi w ujęciu: - przyczyny niedoboru wody i konieczności jej wielokrotnego wykorzystania ((...)
»