Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek - Drogownictwo - Komunikacja"

Polecane artykuły:

Uznanie podstaw wymierzan(...)

Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczność takiego czynu – nie są zgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Ko(...)
»

Dyskusji ciąg dalszy(...)

Dotychczasowe dyskusje nad wariantowymi projektami nowej ustawy o roboczym tytule „o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” wskazują, że nadal istnieją zasadnicze różnice poglądów co do zakresu i sposobu takiej regulacji. Oczywiście byłoby lepiej mieć już obecnie projekt nowej ustawy, który byłby powszechnie akceptowany, ale sprawą bardzo pozytywną i godną podkreślenia jest fakt, że proces jej tworzenia odbywa się przy szerokiej i otwartej dyskusji. Wier(...)
»