Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strategiczne oceny oddzia(...)

System strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA- ang. Strategic Environmental Assessment) ważnych strategicznych planów i programów powinien być uproszczony i lepiej wykorzystany w realizacji podstawowych celów zrównoważonego rozwoju w kierunku zielonej1 i cyrkulacyjnej gospodarki.2 Zastanawiając się, czy zmierzamy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, niewątpliwie możemy stwierdzić znaczący postęp, ale jednocześn(...)
»

W sprawie dróg(...)

Ryszard Grobelny, prezes ZMP, przekazał Elżbiecie Bieńkowskiej, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Poprosił też o nadanie mu biegu legislacyjnego oraz przedstawił szkic nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (u.d.p.) ma na celu skorygowanie błędu legislacyjnego, jaki pojawił się w ustawie w wyniku zmiany przyjętej w 200(...)
»